Stali jsme se členy RIPE

Členy RIPE jsme se stali po podepsání příslušných smluv a zaplacení aktivačního poplatku a členského poplatku. Na základě toho jsme obratem zažádali o IPv4 adresy a o přidělení čísla autonomního systému (ASN).