Úhrada objednávek přes úschovu u advokáta

Díky dohodě naší společnosti s advokátní kanceláří nabízíme našim zákazníkům úhradu objednávek stavebního materiálu advokátní úschovou bez dalších poplatků.

Datum: 04.06.2008


Nechce-li nám zákazník předem svěřit větší částku za objednané zboží, může tak učinit prostřednictvím advokáta, který nám částku předá až v okamžiku, kdy dojde k realizaci objednávky a dodání zboží. Zákazník tak má záruku advokáta, že nedojde k situaci, kdy za své peníze objednané zboží neobdrží.

Pro obchodní společnost WEDOS, a.s. poskytuje tuto službu advokátka Mgr. Lucie Jindrová, evidovaná v ČAK pod č. 11876. Zákazník si může tuto službu zřídit i u jiného advokáta či notáře (princip je tentýž), zde však již bude tomuto advokátovi (či notáři) za poskytnutí takové služby platit odměnu.