Odpovědnost za škody způsobené zaměstnavateli

Každý zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobil porušením povinností při plnění pracovních úkolů.

Datum: 18.05.2009


Poptávka po pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli stále roste, proto jsme se rozhodli nově nabídnout srovnání nabídky ČSOB Pojišťovny, a.s. a Triglav pojišťovny, a.s.

Pojištění lze sjednat nejen pro území ČR, ale i pro Evropu, nebo celý svět (krom USA). Stále se zaměstnanci dělí na řidiče z povolání, zaměstnance, kteří v zaměstnání využívají vozidlo zaměstnavatele a zaměstnance bez řízení vozidel. Každá pojišťovna nabízí jiné ceny pojištění a také jinou výši spoluúčasti.

Rozhodující by pro sjednání měla být pojistná částka. Zaměstnavatel po Vás může dle zákoníku práce požadovat náhradu škody maximálně do výše 4,5 násobku Vašeho průměrného měsíčního výdělku, kterého jste dosáhli před porušením povinnosti, kterým byla způsobena škoda.

Nabídku výše uvedených pojišťoven si můžete srovnat na Pojištění.cz