Úrazové pojištění ON-LINE

Úrazové pojištění nezabrání samotnému úrazu, ale může pomoci, když už nepříjemná situace spojená s úrazem nastane.

Datum: 10.11.2008


Při sjednání úrazového pojištění by si klienti měli dát pozor na stanovení pojistné částky. Úrazové pojištění se skládá ze tří hlavních pilířů: pojištění úrazu, trvalých následků úrazu a smrti úrazem.

U pojištění úrazu si klient volí pojistnou částku, ze které dostává poměrnou část v případě úrazu. Trvalé následky úrazu mohou být pojištěny s lineárním plněním nebo s progresivním plněním – pojistná částka se násobí. Plnění je počítáno z rozsahu trvalých následků. Pojistná částka pojištění smrti úrazem by měla být stanovena s ohledem na výdělek pojištěného, na měsíční potřeby jeho rodiny, aby pojistné plnění pomohlo rodině alespoň částečně zhojit finanční ztrátu v případě smrti pojištěného.

U pojištění úrazu pojišťovny také nabízí pojistné plnění formou denního odškodného, bolestného, doživotního úrazového důchodu, kosmetických operací, plnění v případě drobných poškození, záchranných nákladů, nákladů na právní služby, nebo samostatné částky na kauci. Samozřejmě nabídky pojišťoven se liší...

Proto jsou všechny tyto základní požadavky zohledněny v našem on-line srovnání úrazových pojištění. Klient si může navolit různé pojistné částky pro jednotlivá plnění, porovnat ceny, podmínky, připojištění a po výběru jemu vyhovující nabídky také sjednat pojištění on-line.
V naší nabídce on-line pojištění si můžete porovnat Wüstenrot pojišťovnu, a.s.; Českou podnikatelskou pojišťovnu, a.s. a Victoria – Volksbanken pojišťovnu, a.s.. Zanedlouho přibude ČSOB Pojišťovna, a.s. a AMCICO AIG Life.

Úrazové pojištění se díky své variabilitě přizpůsobí potřebám klienta. Pojistit lze dospělého, dítě, nebo celou rodinu. Více se můžete dovědět na www.pojisteni.cz.