Jízda bez povinného ručení

Provozování motorového vozidla bez sjednání zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla od ledna 2009 bude pokutováno.

Datum: 14.10.2008


Základní povinností každého majitele motorového vozidla je sjednání povinného ručení. Uzavření tohoto pojištění ukládá majiteli vozidla zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Hlavním smyslem povinného ručení je zajištění pojistné ochrany v případě možné škody spáchané vozidlem.

Pokud majitel vozidla nesplní tuto povinnost, hrozí mu pokuta až do výše několika desítek tisíc korun, i bez způsobení autonehody. I přes hrozící pokutu jezdí v ČR až na 850 000 řidičů bez povinného ručení. Pokud řidič bez povinného ručení způsobí dopravní nehodu, jsou pokuty mnohonásobně vyšší.

Od ledna 2009 budou postihy majitelů vozidel, kteří nemají sjednáno povinné ručení, značně přísnější. Majitelé budou za každý den, kdy neměli vozidlo pojištěno, hradit pokutu do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP). Pokuta se bude pohybovat ve výši od 20,- do 300,- Kč za den, lišit se bude dle druhu vozidla.

Povinné ručení pokrývá všechny škody způsobené provozem motorového vozidla druhé osobě do výše sjednaného limitu, platí i v zahraničí. Povinné ručení však nekryje škody způsobené na zdraví řidiče, který nehodu zavinil, ani škody na vozidle viníka, proto je vhodné mít uzavřené havarijní pojištění, které ale není povinné.

Pojišťovny v České republice nabízejí nižší a vyšší limity pojistného plnění u povinného ručení, různá připojištění a slevy. Porovnat jejich nabídku si můžete na stránkách www.pojisteni.cz.