Výstavba datového centra WEDOS v plném proudu

V těchto dnech se naplno rozjely stavební úpravy prostor pro námi připravované datové centrum. Nabídneme v něm služby webhostingové a serverhostingové služby. Sledujte náš projekt v přímém přenosu na našich stránkách.

Datum: 15.07.2010


Chystáme se vybudovat datové centrum (serverovnu) o rozloze cca 440 m2 se zázemím 440m2 a celé to chceme pojmout jako „reality show“, která by se dala pojmenovat např. „Jak se staví datacentrum“. To znamená, že budeme na těchto stránkách velmi podrobně informovat o celém průběhu od úplného počátku (založení firmy, pořízení prostor) až po úplný konec (spuštění služeb). Denně budeme přinášet aktuální informace, fotografie, videa, budeme pořádat dny otevřených dveří a zveřejňovat veškeré dokumenty a plány. Budeme s návštěvníky naší firmy a našeho webu diskutovat a rádi odpovíme na téměř všechny otázky. Necháme všechny nahlédnout pod pokličku použitých technologií a našeho know-how. Až na výjimky nic nezatajíme (dnes a ani v budoucnu).

Vše sledujte v přímém přenosu: datacentrum.wedos.com

Na konci června jsme se již stali majiteli budovy, kterou jsme odkoupili od Telefonica O2. Též došlo k předělání části elektroinstalace tak, aby se mohlo vše co je v přízemí budovy srovnat se zemí.

Na červenec máme naplánováno:

 • vyhlášení vítězů většiny výběrových řízení
 • závazné objednání většiny technologií - generátor, UPS, klimatizace, SHZ a možná další
 • vystěhování zbylých nájemníků (sklady)
 • vyklizení celého přízemí, rozebrání všech starých rozvaděčů, vzduchotechniky, topení atd.
 • zbourání všech příček v přízemí
 • vyřezání otvorů v betonových zdech pro vytvoření nových průchodů či rozšíření stávajících
 • začištění celého prostoru
 • položení betonových podlah, vyzrání betonu
 • instalace zdvojených podlah
 • instalace rozvodů SHZ
 • dokončení projektu elektrických rozvodů